Re-integratie

Na een langdurige ziekteperiode helpen wij jouw medewerker met re-integratie. Samen met onze coach wordt de medewerker begeleid naar een nieuwe passende baan. We richten ons op mogelijkheden en bieden kansen en perspectief.

Re-integratie – eerste en tweede spoor

 • Stap 1: Kijk of de medewerker een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan vervullen, eventueel met aanpassingen. Dit noemen we ‘re-integratie eerste spoor’.
 • Stap 2: Is er intern geen geschikte functie beschikbaar en is dit getoetst door een arbeidsdeskundige, dan ben je als werkgever verplicht om op zoek te gaan naar externe arbeidsmogelijkheden. Dit noemen we ‘re-integratie tweede spoor’. Daarnaast adviseren we om altijd de mogelijkheden op het eerste spoor te blijven onderzoeken.

Onze re-integratietrajecten kunnen zowel worden ingezet voor begeleiding bij re-integratie op het eerste spoor als re-integratie op het tweede spoor.

Wet Verbetering Poortwachter

Voor jou als werkgever is het bemiddelen van jouw medewerker naar een passende baan, mogelijk na een periode van detachering of stage, van groot belang. In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat beschreven dat je in eerste instantie verplicht bent om jouw medewerker te herplaatsen binnen de eigen organisatie, al dan niet met aanpassingen. Indien werkhervatting binnen de eigen organisatie niet meer mogelijk is of duurzame werkhervatting onwaarschijnlijk lijkt, wordt het tweede spoor re-integratietraject gestart. Het is belangrijk aan deze eisen te voldoen. Het UWV toetst of je, samen met de medewerker, er alles aan hebt gedaan om de medewerker binnen de eigen organisatie te re-integreren.
Heb jij je, samen met jouw medewerker, volgens het UWV onvoldoende ingespannen dan volgen er loonsancties. Stroomt de medewerker na 2 tot 3 jaar ziekte de WIA-uitkering in, dan vertaalt zich dat in hogere risicopremies voor een lange periode.

Persoonlijke aanpak

Wij zorgen voor een intensieve individuele aanpak met een persoonlijk maatwerktraject. Hierbij staan de wensen en ontwikkelbehoefte van de kandidaat altijd centraal. Tijdens het traject doorloopt iedereen dezelfde fases, maar met verschillende modules. Daarbij houden wij altijd rekening met de arbeidsbelasting van de medewerker en wat de huidige mogelijkheden zijn. Bij het zoeken naar passend werk richten wij ons op de mogelijkheden en niet op de beperkingen van de medewerker.

Tijdens het re-integratietraject doorlopen we de volgende fases:

 1. Intakefase
 2. Reflectiefase
 3. Onderzoeks- en oriëntatiefase
 4. Trainingsfase
 5. Sollicitatie- en plaatsingsfase
 6. Nazorgfase

Voordelen re-integratietraject via Bakker & Bosch

Voor werknemers:

 • Er wordt zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal vlak gewerkt aan een nieuwe start
 • Zelfvertrouwen, energie en het werkplezier krijgen een impuls
 • Eén vast aanspreekpunt
 • Focus op herstel, competenties en een nieuw loopbaanperspectief

Voor werkgevers:

 • Snelle interventie en heldere communicatie
 • Het voorkomen of beperken van premieschade
 • Deskundige begeleiding tijdens de re-integratie
 • Het op orde brengen en houden van de wettelijk vereiste dossiers

Wil je meer informatie?

Nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op. We komen graag bij je langs om alle mogelijkheden te bespreken. 

Bakker & Bosch – Weet Wat Werkt.