Certificering

ABU

Wij zijn lid van de ABU: de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, gedragsregels en veiligheid op de werkvloer. Hiermee garanderen wij kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid aan onze opdrachtgevers en uitzendkrachten. Om dit continu te waarborgen, worden we regelmatig gescreend op alle kwaliteitseisen.

Bakker & Bosch is lid van de ABU: de Algemene Bond Uitzendondernemingen.

SNA-Keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzend- en detacheringsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Door de huidige wetgeving lopen organisaties het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan. Al sinds onze oprichting in 2008 zorgen wij voor een betrouwbare dienstverlening waarin we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Jarenlang hebben we dit in samenwerking gedaan met een externe partner, maar vanwege onze groei zijn wij dit in eigen beheer gaan doen. Door veranderende wetgeving zijn wij vanaf 2021 de uitzend- en detacheringsactiviteiten in eigen beheer gaan doen vanuit een nieuwe BV Bakker & Bosch Professionals (KvK: 80882560). 

Vanuit Bakker & Bosch Professionals BV verzorgen wij de personeels- en salarisadministratie van onze medewerkers en wordt de bijbehorende facturatie verzorgd. Om dit goed te organiseren en de betrouwbaarheid en kwaliteit te borgen, hebben wij onze organisatie ingericht op een manier die hierbij aansluit. Om dit te toetsen, laten wij ons ook twee keer per jaar controleren om te beoordelen of wij (blijven) voldoen aan alle eisen van het SNA-keurmerk.

Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk vrijgesteld kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener.

Wil je meer informatie over het SNA-keurmerk? Lees dan verder op de website van Stichting Normering Arbeid.

Alle ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
     

Financiële verplichtingen Belastingdienst

Bakker & Bosch, onderdeel van Bakker & Bosch Professionals B.V. , voldoet aan de betalingsverplichtingen van de Belastingdienst. Dit houdt in dat alle betalingen die aan de Belastingdienst moeten worden gedaan ook daadwerkelijk plaatsvinden. De meest recente Verklaring betalingsgedrag is hier te vinden.

G-rekening

Om zekerheid te kunnen bieden aan onze inleners, heeft Bakker & Bosch Professionals een G-rekening geopend. Dit is in de wereld geroepen om het risico van de inlener te beperken. Als inlener kun je een gedeelte (minimaal 25%) van je totale factuurbedrag naar de G-rekening overmaken. Zo kun je aantonen dat jij je fiscale verplichtingen als inlener bent nagekomen en beperk je het risico van de inlenersaansprakelijkheid. Wij als werkgever kunnen geen andere betalingen doen vanuit deze G-rekening. De rekening beschermt partijen dus tegen wanbetalingen van loonheffingen.