De HR consultants van Bakker & Bosch

Wij zijn een energieke club professionals met passie voor het HR-vak en ervaring die we graag delen. Wij leveren een bijdrage aan toekomstbestendige organisaties, die de waarde van het menselijke kapitaal hoog hebben staan. Dit doen we met een pragmatische blik. We helpen waar nodig, geven advies, bouwen mee en brengen mensen in beweging. We zijn verbinders tussen mens en organisatie, tussen beleid en uitvoering.

Thema’s die wij onder andere aanpakken zijn

Hoe wij werken

Analysefase

Een HR strategie vloeit voort uit de strategische doelen van de organisatie. Om te komen tot de juiste HR plannen is het dus nodig om naar de organisatiedoelen te kijken en vervolgens te bepalen: wat is er nodig van de medewerkers. Dit doen we tijdens de analyse fase. We leren de organisatie én haar doelen kennen. We kijken wat er al is op het gebied van HR en wat er nog nodig is.

Ontwerpfase

We gaan aan de slag met de vraag! We houden ons bezig met het ontwerpen van een oplossing voor jullie vraag. Dit is maatwerk waardoor je een unieke oplossing krijgt die past binnen jouw organisatie. Er is geregeld tussentijds afstemming met jullie als opdrachtgever.

Implementatiefase

We implementeren onze oplossing binnen jouw organisatie. Hierbij vinden we het belangrijk om iedereen mee te nemen, dus zullen we ook aandacht besteden aan communicatie en het trainen van medewerkers. We zorgen voor een goede overdracht zodat de medewerkers binnen de organisatie het gaan dragen en omarmen. Pas dan is een opdracht voor ons geslaagd!

“Wij zijn een energieke club professionals met passie voor het HR vak en ervaring die we graag delen. Dit doen we met een pragmatische blik. We helpen waar nodig, geven advies, bouwen mee en brengen mensen in beweging. We zijn verbinders tussen mens en organisatie, tussen beleid en uitvoering.”

Marijn van den Bosch, Oprichter Bakker & Bosch Group

HR Interim

Heb je problemen op jouw HR-afdeling en kun je snelle en tijdelijke ondersteuning gebruiken? Onze interim HR professionals helpen je graag. Door het inzetten van professionele en kundige interimmers met de juiste ervaring, blijft de kwaliteit en continuïteit van uw HR afdeling gewaarborgd.

HR Support

Je kunt met uiteenlopende HR vraagstukken te maken krijgen. Door onze brede expertise kunnen wij jou ondersteunen en/of adviseren. HR Support kan variëren van het uitvoeren van administratieve taken, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, correspondentie omtrent functioneren tot het adviseren omtrent de ontwikkeling van medewerkers, het opzetten van een ondernemingsraad, verzuim, disfunctioneren of uitdiensttreding.      

HR Trainees

Bakker & Bosch kiest voor traineeships met jonge HR talenten, omdat zij een unieke toegevoegde waarde bieden aan jouw organisatie. Onze trainees zijn creatief, digitaal snel en leergierig. Je krijgt toegang tot de beste HR trainees met een frisse kijk op het HR vak.

Verzuimbegeleiding

Hoe zorgt een organisatie dat de verzuimbegeleiding goed geregeld is? Bij Bakker & Bosch hebben wij de oplossing. Wij helpen met het opstellen van een goed verzuimbeleid en we zorgen voor een correcte, kundige en actieve verzuimbegeleiding.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Een medewerkersbetredenheidsonderzoek is een waardevolle tool om meer inzichten te krijgen in wat er speelt binnen jouw organisatie. Waar liggen de behoeftes van de medewerkers, wat gaat zijn hun opvattingen en waar liggen de uitdagingen? Wij helpen jouw organisatie met de uitvoering van het medewerkerstevredenheidonderzoek en gaan samen met jou op zoek naar de antwoorden.

Bakker & Bosch – Weet Wat Werkt.