Casus elho Group


In de wereld van HR, waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, hebben wij onlangs samen met elho iets moois bereikt. Nicole den Otter, onze HR-expert, heeft met succes de rol van HR-adviseur bij elho ingevuld. Door het snelle vertrek van een collega in het elho-team, ontstond de vraag om de functie snel en tijdelijk in te vullen. Omdat Nicole al eerder bij elho een opdracht heeft vervuld, kon ze snel van start. Binnen een week was ze volledig operationeel en met haar ervaring en inzicht kon ze gelijk inspelen op de behoeften van elho. Samen hebben we niet alleen de directe vraag en behoefte opgelost, maar ook een basis gelegd voor toekomstige samenwerkingen. Het bewijst dat de juiste partner vinden essentieel is in een wereld die voortdurend verandert.

“In de afgelopen jaren heeft Nicole den Otter ons team people & culture twee keer tijdelijk ondersteund. De eerste keer in de rol van HR-officer en de tweede keer in de rol van HR-advisor. Voor elho group was het fantastisch dat zij zorgdroeg voor een vlotte voortgang van werkzaamheden. Daarnaast was het voor ons super om te zien dat Nicole zich in rap tempo ontwikkeld heeft tot een ervaren HR-advisor, die zich op een heel natuurlijke en plezierige manier bewoog binnen onze organisatie. Wie weet zien we je een derde keer om elho group te ondersteunen, Nicole. Tot dan!”.

Marlous van Harberden, Head of people & culture – elho Group

Casus SMO Traverse

Hanneke stapte als verzuimexpert van Bakker & Bosch binnen bij SMO Traverse in de rol van Verzuimcoördinator. Er lag een mooie taak, een verzuim van 11,4% en de plannen om de verzuimbegeleiding anders in te richten. Hanneke heeft dit met beide handen aangepakt en met haar praktische, menselijke benadering is ze aan de slag gegaan. Dit heeft ze niet alleen gedaan. De organisatie heeft ook acties ondernomen om het verzuim terug te dringen. Het resultaat? Het verzuim is in een half jaar gedaald naar 7,4% en de begeleiding van het verzuim is grotendeels overgedragen aan de Talent coaches van SMO Traverse.

“Bakker & Bosch heeft ons uit de brand geholpen toen de nood hoog was. Gelukkig kenden we elkaar al vanuit een eerder traject wat ervoor zorgde dat er snel en adequaat op onze behoefte werd ingespeeld. We hebben het intern nu weer goed op de rit, maar blijven graag gebruik maken van de expertise en ondersteuning van Bakker & Bosch op het gebied van verzuimbegeleiding!” 

Hilde van de Ven, Lid besturingsteam Mens en Organisatie

Casus Baanbrekers

Door interne mobiliteit ontstond er bij Baanbrekers behoefte aan ondersteuning op de HR afdeling. Suzan Hamers, HR Consultant van Bakker & Bosch pakte de uitdaging met beide handen aan en bood tijdelijk ondersteuning bij de projecten waar ze op HR gebied mee bezig zijn. In een organisatie als Baanbrekers zijn medewerkers voortdurend in beweging. Dit brengt mooie uitdagingen met zich mee voor HR. Tijdens de opdracht bij Baanbrekers hield Suzan zich bezig met verschillende projecten, was zij sparringpartner voor het MT en adviseur voor teamleiders en collega’s. De projecten waar Suzan aan bijdroeg waren gericht op het digitaliseren van de procedures op HR, het opnieuw beschrijven en waarderen van functies en het stroomlijnen van het opleidingsbeleid. Een breed pallet aan HR-thema’s kwam voorbij in deze opdracht. Een waardevolle klant met een mooie missie, waar wij graag aan bijdroegen.

“Suzan heeft onze HR afdeling niet aleen ondersteund, maar mee gevormd. Met haar professionaliteit en praktische kijk op zaken komt zij tot creatieve oplossingen. Ze kan snel schakelen, komt tot de kern van de vraag en geeft dan een goed advies. Daarnaast zorgt Suzan voor verbinding, zowel binnen het HR-team als met andere afdelingen. Zij is een echte netwerker, ziet kansen en mogelijkheden en zet deze om tot acties.”

Saskia van Huijgevoort, Teamleider Advies bij Baanbrekers