Casus SMO Traverse

Hanneke stapte als verzuimexpert van Bakker & Bosch binnen bij SMO Traverse in de rol van Verzuimcoördinator. Er lag een mooie taak, een verzuim van 11,4% en de plannen om de verzuimbegeleiding anders in te richten. Hanneke heeft dit met beide handen aangepakt en met haar praktische, menselijke benadering is ze aan de slag gegaan. Dit heeft ze niet alleen gedaan. De organisatie heeft ook acties ondernomen om het verzuim terug te dringen. Het resultaat? Het verzuim is in een half jaar gedaald naar 7,4% en de begeleiding van het verzuim is grotendeels overgedragen aan de Talent coaches van SMO Traverse.

“Bakker & Bosch heeft ons uit de brand geholpen toen de nood hoog was. Gelukkig kenden we elkaar al vanuit een eerder traject wat ervoor zorgde dat er snel en adequaat op onze behoefte werd ingespeeld. We hebben het intern nu weer goed op de rit, maar blijven graag gebruik maken van de expertise en ondersteuning van Bakker & Bosch op het gebied van verzuimbegeleiding!” 

Hilde van de Ven, Lid besturingsteam Mens en Organisatie

Casus Baanbrekers

Door interne mobiliteit ontstond er bij Baanbrekers behoefte aan ondersteuning op de HR afdeling. Suzan Hamers, HR Consultant van Bakker & Bosch pakte de uitdaging met beide handen aan en bood tijdelijk ondersteuning bij de projecten waar ze op HR gebied mee bezig zijn. In een organisatie als Baanbrekers zijn medewerkers voortdurend in beweging. Dit brengt mooie uitdagingen met zich mee voor HR. Tijdens de opdracht bij Baanbrekers hield Suzan zich bezig met verschillende projecten, was zij sparringpartner voor het MT en adviseur voor teamleiders en collega’s. De projecten waar Suzan aan bijdroeg waren gericht op het digitaliseren van de procedures op HR, het opnieuw beschrijven en waarderen van functies en het stroomlijnen van het opleidingsbeleid. Een breed pallet aan HR-thema’s kwam voorbij in deze opdracht. Een waardevolle klant met een mooie missie, waar wij graag aan bijdroegen.

“Suzan heeft onze HR afdeling niet aleen ondersteund, maar mee gevormd. Met haar professionaliteit en praktische kijk op zaken komt zij tot creatieve oplossingen. Ze kan snel schakelen, komt tot de kern van de vraag en geeft dan een goed advies. Daarnaast zorgt Suzan voor verbinding, zowel binnen het HR-team als met andere afdelingen. Zij is een echte netwerker, ziet kansen en mogelijkheden en zet deze om tot acties.”

Saskia van Huijgevoort, Teamleider Advies bij Baanbrekers