De nieuwe richtlijn geeft nieuwe werknemers het recht op uitgebreidere informatie over hun arbeidsvoorwaarden. Dit geldt voornamelijk voor werknemers die op oproepbasis werken. Daarnaast komen er striktere regels voor wettelijk verplichte scholing en is er geen verbod meer op nevenwerkzaamheden. Hoe zit het met bestaande arbeidsovereenkomsten?

Werkgevers met meer dan tien werknemers, moeten bij een verzoek van een huidige werknemer binnen een maand informatie verstrekken volgens de EU-richtlijn. Werkgevers mogen de arbeidsovereenkomst niet beëindigen, of hun personeel benadelen na een beroep op de gewijzigde informatieplicht. Hierbij een aantal belangrijke wijzigingen van de informatieplicht:

1. De werkgever moet meer informatie verstrekken bij de indiensttreding van een werknemer.

  • Naast het recht op vakantie, moet de werkgever andere vormen van verlof benoemen en aangeven op welke manier dit wordt berekend.
  • Qua loon moet er in het contract verwerkt worden op welk termijn de werkgever zal betalen, de hoogte van het aanvangsloon en de wijze van uitbetaling.
  • Voortaan moet de werknemer exact weten welke vereisten er zijn bij opzegging van de baan.
  • Onvoorspelbare werktijden moeten in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk worden vermeld.
  • In de proeftijd moet de werkgever naast de duur, ook de voorwaarden in de arbeidsovereenkomst benoemen.
  • Als in een overeenkomst recht op scholing staat, moet ook duidelijk vermeld worden wat dit precies inhoudt. 

2. De werkgever moet opleidingen financieren.

Wanneer een werknemer verplichte opleidingen of cursussen volgt, moet de werkgever dit zelf betalen. De opleiding moet tijdens werktijd gevolgd kunnen worden.

3. Voorspelbaarheid arbeidsvoorwaarden

Wanneer een werknemer minstens 26 maanden in dienst is kan hij/zij aanspraak maken op een werkvorm met meer voorspelbaarheid. Daarnaast moeten werkgevers het werkpatroon zo voorspelbaar mogelijk maken. Deze wijziging is vooral relevant als je oproepkrachten in dienst hebt.

4. Er is geen verbod meer op nevenwerkzaamheden

Werknemers mogen buiten hun dienstverband om ook voor een andere werkgever werkzaamheden uitvoeren. Eventuele nevenactiviteiten kunnen enkel vanuit de werkgever tegen gehouden worden als er een objectieve rechtvaardigheidsgrond is.   

Bron: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden