Er zijn verschillende redenen waarom uw WIA-uitkering kan eindigen. Hieronder behandelen wij een aantal zaken die hiermee te maken kunnen hebben…

De WIA-uitkering stopt als u weer meer kan verdienen

Kunt u weer meer verdienen? Dan kan uw uitkering stoppen. Wanneer de uitkering precies stopt, hangt af van welke WIA-uitkering u heeft.

Loongerelateerde uitkering (LGU)

U ontvangt de loongerelateerde uitkering altijd tot de maximale duur. Ook als u weer meer dan 65% verdient van wat u verdiende voordat u ziek werd. Wat de maximale duur is, leest u in de beslissingsbrief.

Loonaanvullingsuitkering (LAU) en de vervolguitkering (VVU)

Verdient u weer meer dan 65% van uw oude loon tijdens of na uw LGU? Dan stopt vanaf dat moment de LAU of VVU na 1 jaar. Daarom kan het zijn dat u na uw LGU korter dan 1 jaar LAU of VVU krijgt. Of dat u helemaal geen LAU of VVU meer krijgt.

Voorbeeld 1: 
U verdient een half jaar voor het einde van de LGU weer meer dan 65% van uw oude loon. Na afloop van uw LGU krijgt u nog een half jaar een LAU.

Voorbeeld 2: 
U verdient 2 jaar voor het einde van de LGU weer meer dan 65% van uw oude loon. Uw uitkering stopt aan het einde van de LGU. U krijgt dan geen LAU meer.

Kunt u volgens de arbeidsdeskundige meer dan 65% van uw loon verdienen, maar doet u dit niet? Dan stopt uw uitkering na 2 maanden.

IOW-uitkering

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt als uw loongerelateerde uitkering eindigt, maar bent u wel ouder dan 60 jaar en 4 maanden? Dan kunt u mogelijk een IOW-uitkering krijgen. Als dit voor u geldt, dan krijgt u hierover vanzelf bericht.

Krijg ik WW als ik geen werk kan vinden?

Heeft u een WIA-uitkering en werkt u daarnaast? En verliest u deze baan? Of stopt uw WIA-uitkering omdat u meer kunt verdienen, maar vindt u geen passend werk? Dan kunt u een WW-uitkering krijgen als u na het begin van uw WIA-uitkering minimaal 26 weken heeft gewerkt. U krijgt de WW-uitkering voor het aantal uren dat u weer aan het werk was. De WW-uitkering vraagt u aan via werk.nl.

Ik heb geen recht op WW en ben werkloos

Is uw WIA-uitkering beëindigd en bent u werkloos zonder recht op WW? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.

De WIA-uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw WIA-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met die brief kunt u AOW aanvragen. De SVB betaalt de AOW. 

Stopt uw WIA-uitkering? Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat wat de laatste betaaldatum is van uw WIA-uitkering. En u ontvangt het vakantiegeld waar u nog recht op heeft. 

De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Fijn om te weten: uw uitkering loopt ook door tot de (verhoogde) AOW-leeftijd.

De WIA-uitkering stopt als u naar het buitenland verhuist

U kunt uw WIA-uitkering meenemen als u verhuist naar: 

  • een verdragsland;
  • een land binnen de Europese Unie, Economische Ruimte;
  • of – Zwitserland. 

Alleen met deze landen zijn afspraken gemaakt over de WIA. Alle andere landen zijn niet-verdragslanden. Verhuist u naar een niet-verdragsland? Dan stopt uw WIA-uitkering.

De WIA-uitkering stopt als u bent gedetineerd

Uw uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons. Daarin staat welke gevolgen detentie heeft voor uw uitkering.

Na uw detentie kunt u mogelijk weer uw WIA-uitkering krijgen. Voorwaarde is wel dat u nog steeds arbeidsongeschikt bent. En u heeft een ontslagbewijs nodig van de instelling waar u gedetineerd was. U kunt dan een brief sturen naar UWV. Vervolgens beoordelen wij of uw WIA-uitkering voortgezet kan worden.

De WIA-uitkering stopt bij overlijden

Bij overlijden stopt de uitkering op de dag na het overlijden. Misschien heeft een nabestaande recht op een overlijdensuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Bewaar de documenten van uw uitkering

U moet de documenten van uw WGA-uitkering altijd minimaal 2 jaar na afloop van uw uitkering bewaren. Als het UWV ernaar vraagt, bent u namelijk verplicht om deze documenten aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten.

Maar het is verstandig om de documenten van uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van twee jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.