We zien bij veel bedrijven dat er vragen ontstaan. Bij zowel werkgevers als medewerkers leeft de vraag wat je het beste met deze inflatie kan of zelfs moet doen. We zien dat bedrijven kiezen voor een inflatiecorrectie of een eenmalige uitkering. Maar financiële compensatie vanuit de werkgever is niet het enige middel om met deze inflatie om te gaan. Ook de medewerkers kunnen actie ondernemen en je kunt hier als werkgever in meedenken en adviseren. Hieronder een aantal tips waar je medewerkers zijn voordeel uit kunnen halen:

1. Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening van de SVn (Stimuleringsfonds volkshuisvesting) financiert de medewerker energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Met deze lening kan bijvoorbeeld financiering aangevraagd worden voor:

  • Zonnepanelen
  • Warmtepomp
  • Isolatie van het huis

Door de woning energiezuiniger te maken wordt energie bespaard. Daarnaast draagt het bij aan comfortabeler wonen. Voordelen van deze lening:

  • Er wordt een aantrekkelijke rente aangeboden, die gedurende de looptijd van de lening vaststaat .
  • De gehele lening of een gedeelte ervan kan vergoedingsvrij worden afgelost.

Kijk voor de geldende voorwaarden op www.svn.nl. De voorwaarden verschillen per gemeente. Niet iedere gemeente neemt deel aan de regeling.

2. Budgetcoach gemeente

Vanuit de gemeente wordt een gratis budgetcoach aangeboden. De budgetcoach brengt samen met de medewerker de geldzaken in kaart. Daarnaast wordt gekeken of de medewerker van alle mogelijkheden gebruik maakt om het inkomen te verhogen en wordt er advies gegeven over hoe geld bespaart kan worden.
Per gemeente verschilt het hoe er omgegaan wordt met de budgetcoach.

3. Subsidieregelingen

Er bestaan landelijk verschillende subsidieregelingen voor de verduurzaming van je huis. Kijk voor de geldende voorwaarden op www.verbeterjehuis.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid en bevat de meest actuele informatie.

Dit zijn slechts enkele suggesties. Het is vooral van belang om bij medewerkers aan te geven dat wanneer zij daadwerkelijk in financiële problemen komen, ze dit aan mogen geven. Als werkgever kun je niet alles oplossen, maar meedenken is wel mogelijk. Financiële stress kan namelijk ook uitval tot gevolg hebben en dat willen we voorkomen.

Wil je meer advies over de gevolgen van de inflatie en hoe je hier als werkgever het beste mee om kan gaan? Bel ons voor een vrijblijvend advies op maat, we denken graag met jullie mee!