Om alle werknemers die een kind krijgen te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie treedt er in augustus 2022 een nieuwe wet in werking. Nieuwe ouders krijgen vanaf dan gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon en maximaal 70% van het maximum dagloon. Deze 9 weken moeten in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. De uitkeringen worden uitgevoerd door het UWV, de werkgever kan de aanvraag doen vanaf 2 augustus 2022.

Het betaalde ouderschapsverlof gaat af van het ouderschapsverlof zoals we dat kennen. Dit betekent dat als een werknemer 9 weken betaald ouderschapsverlof heeft genoten in het eerste levensjaar van het kind dat het daarna tot het kind 8 jaar oud is, nog 17 weken ouderschapsverlof over heeft.

De wet geldt ook voor werknemers die net voor de ingangsdatum van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan 1 jaar.

Hieronder vind je een helder overzicht van alle verlofvormen die te maken hebben met zwangerschap, bevalling en ouderschapsverlof:

Zwangere werknemer

 • Zwangerschapsverlof: een zwangere werknemer heeft voor de bevalling recht op zwangerschapsverlof, dit verlof kan vier tot zes weken duren. Dit verlof loopt tot de bevalling en gaat daarna over in bevallingsverlof.
  Loondoorbetaling 100%, compensatie door het UWV.
 • Bevallingsverlof: na de bevalling heeft de werknemer recht op minimaal tien weken bevallingsverlof. Als de werknemer nog niet alle zes weken van het zwangerschapsverlof heeft gebruikt dan mogen de overgebleven weken/dagen worden in gezet als extra bevallingsverlof
  Loondoorbetaling: 100%, compensatie door het UWV.

Partner

 • Calamiteitenverlof: de partner heeft op de dag(en) van de bevalling recht op calamiteitenverlof.
  Volledig voor rekening van de werkgever.
 • Geboorteverlof: de partner heeft recht op een maal de wekelijkse arbeidsduur. Deze uren moeten in de eerste 4 weken na de geboorte worden opgenomen.
  Loondoorbetaling: 100% door de werkgever
 • Aanvullend geboorteverlof: sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Echter moet eerst het geboorteverlof van 1 week opgenomen worden.
  Loondoorbetaling: 70% door het UWV.

Alle werknemers

 • Ouderschapsverlof: beide ouders hebben recht op 26 keer hun arbeidsduur aan ouderschapsverlof. Deze uren mogen opgenomen worden tot het kind 8 jaar oud is. Ouderschapsverlof is onbetaald (of cao of andere afspraken moeten anders zeggen). Vanaf 2 augustus 2022 worden de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof, mits deze opgenomen worden in het eerste levensjaar van het kind, voor 70% gecompenseerd door het UWV.
  Loondoorbetaling: werkgever, vanaf 2 augustus 2022 70% compensatie door UWV.