1. Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De gerichte vrijstelling in de WKR voor de thuiswerkvergoeding is vanaf 1 januari 2022 geïntroduceerd. Jaarlijks wordt deze geïndexeerd waarbij rekening gehouden wordt met inflatie. De onbelaste thuiswerkvergoeding wijzigt per 1 januari 2023 naar €2,15 per dag.

Sinds 1 januari 2022 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal €2,00 per dag. Door de stijgende kosten wordt deze vergoeding per 1 januari 2023 verhoogt naar €2,15 per dag. Dit betekent een verhoging van €0,15 per dag. Volgens de FNV zijn medewerkers gemiddeld meer kwijt per dag aan thuiswerken en zij geven dan ook aan dat de kosten eigenlijk omhoog zouden moeten naar €6,- per dag. Zover is het nog niet, maar deze verhoging is een tegemoetkoming.

Het kabinet faciliteert thuiswerkwerken doordat je als werkgever de thuiswerkvergoeding mag vergoeden zonder dat je loonheffingen hoeft te betalen over dit bedrag. Het vergoeden van thuiswerken is niet wettelijk verplicht. Als je als werkgever onder een cao valt dan moet de cao gevolgd worden.

Heb je meer vragen over het faciliteren van een geschikte thuiswerkvergoeding voor jouw werknemers? Schroom dan niet om contact op te nemen!

2. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Door de stijgende kosten is er besloten om de onbelaste vergoeding te verhogen naar €0,21. Het doel is om hiermee werknemers te compenseren. Uit het belastingplan dat op Prinsjesdag is verschenen wordt gesproken over een verdere stijging van de vergoeding per 2024 naar €0,22 per km.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?
Je bent als werkgever niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen. Je mag dus €0,19 blijven vergoeden als dit in de arbeidsvoorwaarden zo beschreven staat. Is vastgesteld in de arbeidsvoorwaarden dat werknemers recht hebben op ‘het fiscaal vrijgesteld bedrag’ aan kilometervergoeding, dan moet je als werkgever per 1 januari de reiskostenvergoeding wijzigen naar €0,21.

3. Vrije ruimte WKR tijdelijk naar 3%

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2022 bekend gemaakt dat de vrije ruime van de werkkostenregeling (WKR) verhoogd wordt naar 1,92% over de eerste €400.000,- van de fiscale loonsom per 1 januari 2023. Er is daarna een motie ingediend door de Tweede Kamer en gepleit wordt voor een eenmalige extra verhoging van de vrije ruimte. Het kabinet is hiermee akkoord gegaan. De vrije ruimte gaat in 2023 naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom. Deze verhoging geldt tijdelijk voor het jaar 2023

4. Stijging minimumloon

Er vindt per 1 januari 2023 een flinke stijging plaats van het minimumloon. Het minimumloon stijgt namelijk met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie. Werknemers die het minimumloon krijgen, gaan er 10,15% op vooruit ten opzichte van het minimumloon per 1 juli 2022. Er wordt door de regering gesproken over een bijzondere verhoging omdat er sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden door het hoge inflatieniveau en de onzekerheid van de prijsontwikkeling.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)