Wat is het concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in het arbeidscontract. Maar werkgevers staan hier vaak niet kritisch bij stil wat dit precies betekent. In het kort legt de werkgever vast dat de werknemer na het beëindigen van het contract een bepaalde periode niet mag werken voor concurrenten van de werkgever. Het doel van een concurrentiebeding is om de belangen van de werkgever te beschermen zoals het behouden van vertrouwelijke informatie, klanten en marktaandeel.

Door het concurrentiebeding kunnen werknemers minder vaak van baan wisselen en werkgevers minder makkelijk nieuw personeel vinden. Het huidig kabinet wil daarom meer duidelijkheid over wanneer er wel of wanneer geen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen. De komende tijd gaat het concurrentiebeding veranderen en moderniseren.

Recente ontwikkelingen rondom het concurrentiebeding

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de volgende zaken uitwerken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. De vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen. 

Geen geldig concurrentiebeding bij een lager inkomen dan 1,5 keer modaal

Op 8 februari 2024 is een motie ingediend die het wetvoorstel rondom het concurrentiebeding nog strikter maakt. Het concurrentiebeding is niet geldig als je als werknemer minder dan 1,5 keer het modaal salaris (€66.000,-) verdient bij fulltime dienstverband (inclusief vakantietoeslag en vaste uitkeringen). De motie is door de tweede kamer aangenomen.  

Toekomstige ontwikkelingen

Het wetvoorstel omtrent de modernisering van het concurrentiebeding wordt in het eerste kwartaal van 2024 aangeboden voor internetconsultatie. Hieruit zal duidelijk worden hoe de beperkingen precies worden geregeld. Het doel is om deze nieuwe wetgeving vanaf januari 2025 in te voeren.

Bakker & Bosch

Wil je meer informatie over nieuwe ontwikkelingen omtrent HR en recruitment? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met jou mee over deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor jouw organisatie. Wil jij als werkgever op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling abonneer je dan op onze nieuwsbrief.