Overgang van maand naar uurloon

Een belangrijke verandering is de stijging van het wettelijk minimumloon met 3,75 procent. Wat opvallend is, is de overgang van een maandelijkse loonberekening naar een uurloonberekening. Werkgevers dienen nu het wettelijk uurloon te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren om het maandelijkse minimumloon te berekenen. Het lijkt misschien een kleine verandering, maar deze aanpassing heeft grote gevolgen voor loonadministratie en arbeidscontracten.

Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt door de nieuwe wetgeving € 13,27 per uur.

Impact op bedrijven: heroverwegen van budgetten

De stijging van het minimumloon heeft directe gevolgen voor bedrijven, met name op het gebied van budgettering en personeelskosten. Werkgevers worden geadviseerd om hun financiële planning en loonadministratie kritisch te bekijken. Mogelijk zijn aanpassingen in arbeidscontracten nodig om deze verandering soepel te integreren en verrassingen te voorkomen.

Wat kunnen werknemers verwachten?

Voor werknemers is de stijging van het minimumloon meer dan welkom. De overgang naar een uurloonberekening kan echter van invloed zijn op hoe het maandelijkse inkomen wordt bepaald. Het is belangrijk om als werknemer je bewust te zijn van deze veranderingen en open te staan voor gesprekken met je werkgever om eventuele vragen te bespreken.

Bakker & Bosch

Wil je meer informatie over de stijging van het minimumloon in 2024? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met jou mee over deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor jouw organisatie. Wil jij als werkgever op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling abonneer je dan op onze nieuwsbrief.