2e ziektejaar

Ook in jouw 2e ziektejaar betaalt jouw werkgever jou minimaal 70% van jouw loon. Maar jouw werkgever hoeft dat niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Als jouw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt, kun je bij UWV een toeslag aanvragen.

Hoogte loon na 2 ziektejaren

Tijdens jouw ziekte kun je misschien wel minder uren of minder dagen werken. Of aangepast werk doen. Misschien verandert dat tijdens de ziekteduur ook niet meer. Het is dan verstandig om na deze 2 jaren vast te leggen wat jouw nieuwe ‘normale werk’ is, na de aanpassingen. De wet noemt dit ‘bedongen arbeid’. Want als jij opnieuw ziek wordt, heb jij alleen recht op loon over jouw normale werk. Maak hierover afspraken met jouw werkgever en laat jouw arbeidscontract aanpassen.

Bereken de lengte van je WW-uitkering