Vaker ontslag met wederzijds goedvinden

Ook werkgevers vinden dat het ontslagrecht eenduidiger is geworden, maar tevens complexer en niet noodzakelijkerwijs eerlijker. Voor hen is het resultaat van een ontslagprocedure via de kantonrechter minder zeker geworden, waardoor zij vaker (tegelijkertijd) proberen om met de werknemer tot een beëindigingsovereenkomst te komen. Door de introductie van de gemaximeerde transitievergoeding wordt die route vaker gekozen. Dat heeft gezorgd voor een sterke verschuiving van ontslag via UWV of de kantonrechter naar ontslag met wederzijds goedvinden.

Kosten ontslag met wederzijds goedvinden het laagst

De totale gemiddelde ontslagkosten voor werkgevers in Nederland zijn sinds 2011 gestegen met zo’n 8%. Worden de ontslagkosten uitgedrukt in het aantal maandsalarissen van de ontslagen werknemers, dan zijn de ontslagkosten met een vijfde maandsalaris gestegen in die periode, omgerekend met 2 procent. De gemiddelde ontslagkosten zijn dus sterker gestegen dan het gemiddelde maandsalaris van de ontslagen werknemers.

Deze toename in kosten is vooral het gevolg van een stijging van de improductiviteitskosten: een gemiddelde toename van twee weken tussen de feitelijk laatste werkdag van de ontslagen werknemer en de formele ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers geven aan dat zowel zij als de ontslagen werknemers het prettig vinden om wat meer ruimte af te spreken in het formele einde van de arbeidsovereenkomst. In de helft van het aantal ontslaggevallen met wederzijds goedvinden geldt de hoogte van de transitievergoeding als uitgangspunt voor de bepaling van de ontslagvergoeding, in een derde van de gevallen ligt de ontslagvergoeding hoger.

Om de kosten voor ontslag laag te houden is het belangrijk om te zorgen voor goede dossiers waarin functionerings- en beoordelingsdocumentatie aanwezig is. Door tijdig in te spelen op eventueel disfunctioneren of veranderende situaties wordt de kans op ontslag op basis van wederzijds goedvinden vergroot. Ga in gesprek met de werknemer om het disfunctioneren bespreekbaar te maken en stel samen een verbeterplan op. Hoe beter dit wordt gedaan hoe groter de kans is dat als er geen verbetering wordt geboekt er in onderling overleg een einde aan het dienstverband kan worden gemaakt.

Contacteer ons!

Wil je meer informatie? Neem vandaag nog contact op met Bakker & Bosch! Ons team staat klaar om je vragen te beantwoorden.

Onze vacatures

Ben je benieuwd wat wij aan interessante vacatures hebben? Bekijk onze vacaturepagina en misschien zit jouw droombaan hier wel tussen! Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons.

Inschrijven

Zit jouw droombaan er nog niet bij? Ons team staat klaar om je te begeleiden bij het vinden van de ideale match voor jouw vaardigheden en ambities. Samen zorgen we ervoor dat jouw carrière een succesverhaal wordt.