Werkgevers maken in bepaalde gevallen graag gebruik van een concurrentiebeding. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin een werkgever aanzienlijk heeft geïnvesteerd in een werknemer door middel van opleidingen en trainingen, of wanneer een werknemer beschikt over vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Als werkgever wil je natuurlijk voorkomen dat deze informatie bij de concurrent terechtkomt. Ben je benieuwd hoe je jezelf als werkgever kunt beschermen wanneer het concurrentiebeding niet meer geldig is? Wij vertellen er graag over.

Er zijn verschillende manieren om ook zonder een concurrentiebeding jou als werkgever te beschermen tegen werknemers die kostbare kennis meenemen naar de concurrentie. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van:

Een verlengd opzegtermijn

In plaats van de standaard opzegtermijn van één maand kan een langere termijn worden overeengekomen. Gedurende deze periode heeft de werkgever de tijd om een vervangende medewerker te vinden, in te werken en kennis te laten maken met klanten. Dit zorgt ervoor dat de vertrekkende werknemer zijn kennis kan overdragen aan de nieuwe medewerker en klanten kunnen wennen aan een nieuw gezicht. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de werknemer nog een tijdje aan de zijlijn staat en niet direct naar de concurrent kan overstappen. Het is belangrijk op te merken dat een verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer samen moet gaan met een dubbele opzegtermijn voor de werkgever, bijvoorbeeld drie maanden voor de werknemer en zes maanden voor de werkgever.

Een vertrouwelijkheidsclausule in het contract

In plaats van een concurrentiebeding kan een werkgever strengere regels vaststellen met betrekking tot vertrouwelijkheid. Door expliciete afspraken te maken over vertrouwelijkheid en geheimhouding kan worden voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie wordt gebruikt of gedeeld.

Bescherming tegen onrechtmatige concurrentie

Het is een werknemer niet toegestaan om zijn voormalige werkgever onrechtmatig te beconcurreren, zelfs niet onder mogelijke nieuwe wetgeving. Echter, er zijn beperkingen! De Hoge Raad, het hoogste gerechtshof in Nederland, stelt dat concurrentie als onrechtmatig kan worden beschouwd wanneer het de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid overschrijdt. Dit betekent dat een werknemer geen gebruik mag maken van zijn kennis die bij zijn vorige werkgever is opgedaan om diens bedrijfsdebiet op substantiële en systematische wijze te schaden.

Teruggave van bedrijfseigendommen

Tot slot kan je als werkgever er ook voor kiezen om de medewerker bij vertrek alle bedrijfseigendommen te laten inleveren of vernietigen en de toegang tot bedrijfsgegevens ontzeggen. In zeer gevoelige functies kan deze maatregel zelfs direct bij het opzeggen van het dienstverband worden toegepast.

Bakker & Bosch

Wil je meer informatie over nieuwe ontwikkelingen omtrent HR en recruitment? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met jou mee over deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor jouw organisatie. Wil jij als werkgever op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling abonneer je dan op onze nieuwsbrief.