Bereken de hoogte van je WW-uitkering

Met deze rekenhulp bereken jij de hoogte van jouw bruto WW-uitkering als jij werkloos wordt. Wij kunnen hier geen nettobedragen noemen. Hoe hoog het nettobedrag is, hangt namelijk af van bijvoorbeeld toeslagen en kortingen van de Belastingdienst. Heb je een uitkering van het UWV? Dan vind je het nettobedrag van jouw uitkering op jouw betaalspecificatie op mijn uwv.

U heeft het volgende nodig:
De loonstroken van uw laatste dienstverbanden

Let op: het bedrag dat deze rekenhulp berekent, is een schatting.

Bereken de hoogte van je WW-uitkering